Śmicz


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Biała, pow. prudnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik i nagrobki poległych na przykościelnym cmentarzu.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-12-16
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GRZIWAFRANZ--1916-05-12-1885-10-02- -
GRZIWATHOMAS--1916-09-08-1892-12-21- -
SOBEKVALENTIN--1914-12-25-1889-02-13- -
SCHNEIDERJOHANN-I LANDST. BATTL. 5 POSEN 4 K. 61918-09-06RES.LAZ.LUBLINITZ18?1-01-18- -


Powrót do strony głównej