Topilec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Turośń Kościelna, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest w centrum wsi, w dawnym ogrodzie parafialnym, na skraju doliny Narwi. Na cmentarzu złożono dziewiętnastu żołnierzy armii niemieckiej, w tym trzech oficerów, ze 150 Regimentu Piechoty (Ermländisches Infanterie Regiment) oraz dziesięciu żołnierzy armii rosyjskiej (spoczywających jako nieznani żołnierze), poległych 25 sierpnia 1915 r.
Cmentarz dobrze zachowany, ogrodzony kamiennym murem, z pamiątkowym obeliskiem w centralnej części. Na obelisku wyryto zidentyfikowane nazwiska pochowanych żołnierzy.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-21
Nazwisk: 19

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
NICKELK.UFFZ.INF. REGT. 1501915-08-25--- -
MIELKEH.UFFZ.INF. REGT. 1501915-08-25--- -
COBUSH.ERS.R.INF. REGT. 1501915-08-25--- -
GUSKIJ.MUSK.INF. REGT. 1501915-08-25--- -
LEYNKH.-INF. REGT. 1501915-08-25--- -
WULFFBERNH.-INF. REGT. 1501915-08-25--- -
MANKOWSKIM.-INF. REGT. 1501915-08-25--- -
JANCYSKIF.-INF. REGT. 1501915-08-25--- -
RONNEBURGERE.-INF. REGT. 1501915-08-25--- -
MORSOCKF.-INF. REGT. 1501915-08-25--- -
LANGEJ.MUSK.INF. REGT. 1501915-08-25--- -
SCHIMIONO.-INF. REGT. 1501915-08-25--- -
KONITZERM.-INF. REGT. 1501915-08-25--- -
KNEIPPJOH.-INF. REGT. 1501915-08-25--- -
SIEMERSHERM.ERS. RES.INF. REGT. 1501915-08-25--- -
PFLIEGEREMILWEHRM.INF. REGT. 1501915-08-25--- -
OTTOHERM.UFFZ.INF. REGT. 1501915-08-25--- -
KRUSEWILH.MUSK.INF. REGT. 1501915-08-25--- -
SCHUHMACHERO.LDSTM.INF. REGT. 1501915-08-25--- -


Powrót do strony głównej