Jeglin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Cmentarz położony przy drodze Pisz-Orzysz, ok. 500 m na południe od wsi Jeglin. Kwatera położona we wschodniej części cmentarza. Pochowanych jest 25 znanych żołnierzy niemieckich poległych w lutym 1915 r. i 1 NN żołnierz rosyjski 1914/15 r. Cmentarz odnowiony, mogiła w dobrym stanie. Ok. 2000-2001 r. szczątki żołnierzy ekshumowano i przeniesiono na cmentarz zbiorowy w Bartoszach.

Opracowanie:Włodzimierz Kozarzewski, Piotr Banach, Mieczysław Raczyński
Data danych:2007-08-02
Nazwisk: 25

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ATAPEL-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- tablica pamiątkowa
BAUREIS-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- tablica pamiątkowa
BROWARZYK-SIERŻANT45 PP1915-02-??--- tablica pamiątkowa
HAERTEL-ST. SZEREGOWY45 PP1915-02-??--- tablica pamiątkowa
HOPPE-ST. SZEREGOWY45 PP1915-02-??--- krzyż betonowy
JAKOB-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- krzyż betonowy
KISCHNIK-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- krzyż betonowy
KOCH-PODOFICER45 PP1915-02-??--- krzyż betonowy
KUHN-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- krzyż betonowy
LOSMANN-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- krzyż betonowy
MROTZEK-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- krzyż betonowy
NOWITZKI-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- -
SALESCHUS-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- zatarta
SCHMACHL-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- -
SCHMIDT-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- -
SCHNEIDERJULIANNPODOFICER45 PP1915-02-??--- -
STETENHAGEN-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- -
STRUWE-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- -
SUPPLIFRITZMUSZKIETER45 PP1915-02-??--- -
SUPPLIMAXMUSZKIETER45 PP1915-02-??--- zniszczony
SZAFRANSKI-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- zniszczony
THALMMAN-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- zniszczony
TIMM-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- zniszczony
TORTZ-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- zniszczony
TROTTNER-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- zniszczony


Powrót do strony głównej