Pisz I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Położony przy drodze Pisz-Snopki ok. 400 m od Straży Pożarnej.
Cmentarz wojenny założony po "bitwie zimowej" 7-10.02.1915 r. w miejscu ciężkich walk o miasto, przy ul. Olsztyńskiej (do 1945 r. ul. Grenadierów). Pochowanych zostało 50 żołnierzy z 4 Regimentu Grenadierów. W dn. 15.10.1924 r. uroczyście wkopano kamień węgielny pod budowę pomnika. W latach 70-tych XX w. pomnik rozebrano, nie przenosząc szczątków żołnierzy na cmentarz miejski. Podczas rozbiórki został odnaleziony akt erekcyjny wraz z książką D. Husena, opisującą szlak bojowy 4 Regimentu Grenadierów na Mazurach w latach 1914-15. Dokumenty te znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Ziemi Piskiej. Akt erekcyjny zawiera 27 nazwisk poległych żołnierzy.

Uwaga: Na cmentarzu brak inskrypcji z nazwiskami. Nazwiska części pochowanych żołnierzy odtworzone na podstawie archiwalnych zapisów w zachowanych dokumentach.

Opracowanie:Włodzimierz Kozarzewski, Piotr Banach, Mieczysław Raczyński
Data danych:2007-08-04
Nazwisk: 27

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BEITZSERAFINGRENADIER4 PG1915-02-08--- zniszczony
BRZEZINSKIPAULPORUCZNIK4 PG1915-02-08--- zniszczony
CROHNWILLIBALDGRENADIER4 PG1915-02-08--- zniszczony
DANKWARTANTONGRENADIER4 PG1915-02-08--- zniszczony
DAUGALLIESJOHANNGRENADIER4 PG1915-02-08--- zniszczony
DREWSWILHELMGRENADIER4 PG1915-02-08--- zniszczony
FISCHERAUGUSTGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
JAKAITMICHELGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
KLEISTAUGUSTGRENADIER4 PG1915-02-08--- obelisk
KUKUKHANSGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
LITTGAUGUSTAVGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
LOEWENTAHAL-PODOFICER4 PG1915-02-08--- -
MASUCHGUSTAVST. SZEREGOWY4 PG1915-02-08--- -
OESTERLEGERHARDPODOFICER4 PG1915-02-08--- -
PARTIEWILHELMGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
PETEAUXARTURGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
PETKERICHARDGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
POHLFRITZPODOFICER4 PG1915-02-08--- -
RAUDONATRICHARDGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
RIEDERSTAEDTARTURGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
ROHLANDFRANZST. SZEREGOWY4 PG1915-02-08--- -
ROSMANEKGUSTAVSIERŻANT4 PG1915-02-08--- -
SCHULZHEINRICHGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
TODTENHOEFERARTURGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
UKROWOTTOGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
WICHMANNFRITZGRENADIER4 PG1915-02-08--- -
WIESENBERGPAULGRENADIER4 PG1915-02-08--- -


Powrót do strony głównej