Pilzno I (nr 236)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Pilzno, pow. dębicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 236 - okręg V (mogiła zbiorowa)
Opis:

Cmentarz ten to kwatera na cmentarzu parafialnym. Projektował go Gustav Rossmann. To ciekawy cmentarz, gdyż jest to kopiec ziemny, który w podstawie ma kwadrat. Kiedyś był ogrodzony niewielkim murkiem, obecnie zaś rolę ogrodzenia przejęły duże kamienie i betonowe bloczki. Spłaszczona piramida ma ok. 170-180 cm. wysokości, a zwieńczy ją betonowa stela, w której wtopiony jest krzyż maltański. Stela ma faliste zakończenie. Na niej widnieje też napis, iż pochowano tu 16 żołnierzy armii austro-węgierskiej i Rosjan. Jednakże we wszystkich dostępnych opracowaniach, liczba ta raczej jest nierealna. Wg znawców pochowano tu ok. 60 żołnierzy, jednak dokładniejszych danych brak.
Również wśród osób zajmujących się cmentarzami z I wojny światowej istnieją nieścisłości, co do numeracji tego cmentarza. Idąc za przykładem p. Oktawiana Dudy [Duda O. "Cmentarze z I Wojny Światowej w Galicji Zachodniej", W-wa 1995, str.221] najprawdopodobniej cmentarz ma nr 236.
Cmentarz jest w bardzo dobrym stanie technicznym, nie posiada tablicy informacyjnej.

Dane uzupełnione o informacje z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Justyna Barwacz, Marcin Karczmarczyk
Data danych:2008-11-08
Nazwisk: 17

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BACZINKAFILIPRES.GFT.I.R.621915-05-12--- -
BALINTFRANZINFI.R.821915-05-11--- -
BERNAUERANDREASLST.INF.I.R.141915-05-10--- -
BRANDSTETTERFRANZLST.INF.I.R.141915-05-11--- -
BUSLEHNERFRANZLST.INF.I.R.141915-05-10--- -
ENDÖS (ERDÖS)LUDWIGERS.RES.I.R.821915-05-11--- -
FENCIANDREASERS.RES.I.R.621915-05-14--- -
IMREALEXANDERLST.INF.I.R.821915-05-11--- -
JUNGMICHAELLST.INF.I.R.141915-05-10--- -
KARALIESHENRICHMUSK.P.R.I.R.2181915-05-(09-10)--- -
MAREKWENZELLST.INF.I.R.181915-05-13--- -
ÖCKERGEORGLST.INF.I.R.141915-05-10--- -
POPESCULSIMONLST.INF.I.R.801915-05-15--- -
SÄNGERJOSEFMUSK.P.R.I.R.218---- -
VERESJOSEFERS.RES.I.R.621915-05-14--- -
WOZABJOHANNTIT.ZGSF.F.J.B.121915-05-14--- -
WURZWALLERKARLLST.INF.I.R.141915-05-10--- -


Powrót do strony głównej