Warszawa-Powązki I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:część miasta Warszawa
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz Wojskowy Powązki
Opis:

Cmentarz wojskowy zlokalizowany w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45. Nie należy go mylić z cmentarzem powązkowskim (nazywanym również Stare Powązki, ul. Powązkowska 14).
Założony w 1912 r. jako cmentarz prawosławny dla żołnierzy garnizonu warszawskiego. Po wybuchu I wojny światowej grzebano tu żołnierzy armii rosyjskiej poległych w walkach i zmarłych w szpitalach wojskowych. Jeńcy z armii austro-węgierskiej i niemieckiej byli chowani w osobnych kwaterach. W sierpniu 1915 r., po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan, cmentarz przeszedł pod zarząd niemieckich wojsk okupacyjnych. W okresie 1915-1918 w północno-zachodniej części cmentarza pochowano kilkuset żołnierzy armii niemieckiej zmarłych w szpitalach wojskowych w Warszawie (m.in. Festunglazarett III). Powstała również kwatera legionowa, gdzie w latach 1917-1918 miejsce spoczynku znaleźli żołnierze Legionów Polskich i Polskiej Siły Zbrojnej. Szczątki kilku oficerów i żołnierzy polskich formacji zbrojnych sprowadzono z różnych pól bitewnych w późniejszym okresie. W latach 1918-1920 w kilku kwaterach spoczęło ponad 2500 żołnierzy Wojska Polskiego zmarłych w warszawskich szpitalach lub poległych w walkach. W 1921 r. cmentarz uzyskał status cmentarza wojskowego. W latach międzywojennych cmentarz służył do pochówku żołnierzy garnizonu warszawskiego oraz ich rodzin. W czasie II wojny światowej powstało tysiące nowych grobów. Spoczęło tu ok. 7 tyś. żołnierzy WP poległych w 1939 r. i zmarłych w szpitalach, a po 1945 r. powstały kwatery żołnierzy I Armii WP, Armii Krajowej i Armii Ludowej. W latach 1939-1945 cmentarz służył do pochówku żołnierzy armii niemieckiej. Na ten cel władze okupacyjne wydzieliły obszar ok. 5 ha, przeznaczony wyłącznie dla Niemców. W 1946 r. cmentarz przeszedł pod zarząd Ludowego Wojska Polskiego, a w 1964 r. połączono go z cmentarzem bezwyznaniowym i zmieniono nazwę na Cmentarz Komunalny – Powązki. W 1998 r. powrócono do starej nazwy.
Nie jest znana liczba żołnierzy pochowanych tu podczas I wojny światowej. Szacuje się, że było ich od kilku do kilkunastu tysięcy. Na ich grobach stały przeważnie drewniane krzyże, które z czasem uległy zniszczeniu. Trwałych pomników prawie nie było. Szczątki ok. 2500 żołnierzy niemieckich pochowanych podczas II wojny światowej zostały przeniesione na cmentarz w miejscowości Joachimów-Mogiły. Groby niemieckie z lat 1915-1918 (obecne kwatery oznaczone cyframi 4, 6 i 8) uległy prawdopodobnie likwidacji, a na ich miejscu są nowe pochówki. Groby żołnierzy rosyjskich, które znajdowały się na przeciwnym krańcu cmentarza, również uległy likwidacji. W kwaterze C 35 znajduje się pomnik ku czci żołnierzy rosyjskich pozbawiony jednak tablicy memoratywnej. Ma on formę obelisku z umieszczonym z przodu krzyżem prawosławnym. Obok umieszczono stelę i tablicę nagrobną z grobów dwóch żołnierzy rosyjskich. W kwaterze A 11 znajduje się grób oficera rosyjskiego poległego w 1915 r. Groby żołnierzy polskich poległych i zmarłych w latach 1915-1918 są w dobrym stanie. Opis i zdjęcia cmentarza

Opracowanie:Krzysztof Menel, Tomasz Wajda
Data danych:2017-11-29
Nazwisk: 73

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DZIEKOŃSKIALEKSANDERSZER. WP-1918-11-11--- płyta nagrobna, grób się zachował
FILIPOWICZBENEDYKTSZER. WP-1918-11-10--- -
HANASBRONISŁAWSZER.-1918-11-10-lat 28- -
KULKAKONSTANTYSZER. WP-1918-11-10-lat 24- -
LIPIŃSKIADAMSZER. WP-1918-11-10-lat 25- -
ROJEKSTANISŁAWSZER.-1918-11-10--- -
POLAKPAWEŁSZER. WP-1918-11-09-1880-04-07- -
SUNTAWACŁAWSZER. WPZBORNY PKT W-WA.1918-11-09--- -
ZIÓŁKOWSKIFELIKSSZER. WP-1918-11-09--- -
PIEKARNIAKJÓZEFSZER.ZBORNY PKT W-WA.1918-11-08-lat 19- -
MAZURKIEWICZALEKSANDERSIERŻ.ŻAND. POLOWA1918-11-01-lat 19- -
CHELUSKAWINCENTYSZER.ZBORNY PKT S.U.1918-10-30--- -
WESOŁOWSKISTANISŁAWKAN.1 P.ART. OSTRÓW1918-10-29--- -
KARASIUKANTONISZER.ZBORNY PKT S.U.1918-10-28-lat 21- -
MICHALSKIFRANCISZEKSZER.-1918-10-27--- -
NARZYŃSKILUCJANSZER.ZBORNY PKT S.U.1918-10-27--- -
SOPOĆKOEUZEBIUSZSZER. WP-1918-10-26--- -
MISZCZAKIEWICZJANPODOF.SZKOŁA KARNA WP1918-10-11--Lwów płyta nagrobna, grób był prawdopodobnie w innym miejscu
KUPŒĆEDMUNDPOR. WP-1918-09-13-lat 21- -
MĄCZKAJÓZEFPOR.DYWIZJA GEN. ŻELIGOWSKIEGO1918-09-09Krasnodar/Rosja1867-12-08Zaleszany, pow. tarnobrzeski -
BOROŃSKISTANISŁAWSIERŻ.SZKOŁA MIERNICZA1918-07-17-lat 22- -
MOSAKOWSKICZESŁAWDOKTORSZKOŁA INSPEK. 2 B.1918-07-17-lat 21- -
KAMIŃSKIPIOTRSZER. WP-1918-07-01-lat 19- -
ODYMALAFRANCISZEKKAN.1 P.ART. WP1918-06-27-lat 21- -
GRZYWACZEWSKIBRONISŁAWSIERŻ.SZK. ŻOŁNIERSKA MIŃSK MAZ.1918-06-05-lat 21- -
GNIADYWŁADYSŁAWKPT.2 P.P. LEG. / SZTAB II KORPUSU NA WSCHODZIE1918-05-15-1888-06-02- -
BRANDYSRUDOLFKPT.II KORPUS NA WSCHODZIE1918-05-11Kaniówlat 21- -
KMIECIŃSKIKAZIMIERZPODOF.KOMP. KARNA1918-04-27-lat 18- -
PAZURAJANKAN.3 P.ART.1918-04-24--- -
ZAWITKOWSKIJÓZEFKAN.3 P.ART.1918-03-21--- -
MACHJANSZER.PUNKT ZBORNY PIOTRKÓW1918-02-23-lat 16- -
BASIAKJANKAN.L P.ART., 4 BAT.1918-01-23-lat 23- -
FELTEROWICZFRANCISZEKKAN.1 P.ART. GARWOLIN1918-01-21-lat 21- -
TURECKIMARCELLISZER.3 KOMP., 5 NAUKOWY KURS1917-12-18--- -
KASPRZYKWŁADYSŁAWKAN.2 P.ART.1917-11-16--- -
CYNOWSKISTANISŁAWKAN.2 P.ART.1917-10-28-lat 32- -
SUKIENNIKSTEFANKAN.3 P.ART.1917-10-19--- -
PACEKFRANCISZEKSZER.-1917-10-10-lat 23- -
BIELAWSKIKAZIMIERZPODOF.2 P.ART.1917-10-07-lat 23- -
SAJOREDWARDSZER.SZKOŁA KURSU MIŃSK MAZ.1917-09-29--- -
KOZACZENKOSTEFANKPR. WP-1917-09-28-lat 18- -
TACJAN (VEL TERCJAN)BOGDANKAN.1 P.ART.1917-09-18--- -
BRAKMOWSKI (BRAMKOWSKI)-KAN.3 P.ART.1917-08-30-lat 18- -
JAKOBIELSKIJERZYUŁ.1 P.UŁ.1917-08-27-lat 23- -
OLEJHENRYKSIERŻ. BOMB.3 P.ART.1917-08-27-lat 18- -
GAZAWOJCIECHUŁ.2 P.UŁ.1917-08-24-1886-03-01- stela nagrobna, grób był prawdopodobnie w innym miejscu
ZWOLIŃSKIPAULUSKAN.3 P.ART.1917-08-23--- -
MUCHAJANKAN.1 P.ART.1917-08-17--- -
KARASIŃSKISTANISŁAWSZER., WONICA-1917-08-16-lat 43- -
ZABIERZAŃSKILUCJANKAN.4 P.ART.1917-08-10--- -
NIDECKIBOLESŁAWKAN.1 P.ART.1917-08-09-lat 20- -
WĘGRZYNSTANISŁAWKAN.3 P.ART.1917-08-06--- -
BARAŃSKIJULIUSZKAN.6 P.ART.1917-07-29-lat 18- -
ROMIKFRANCISZEKSZER. LEG.WARSZTATY LEG. WP1917-07-26--- -
TRZECIAKJANSZER. LEG. ORDYNANS-1917-07-09--- -
KILMANJANST.SIERŻ.5 P.ART.1917-06-28-lat 24- -
GRZYBEKWŁADYSŁAWSIERŻ.2 P.P. LEG.1917-06-17-lat 22- -
STACHOCKIWŁADYSŁAWUŁ.2 P.UŁ. 3 ESKADRON,1917-06-15--- -
CHRZANOWSKIMICHAŁKAN.WARSZTAT ART. POL.1917-06-13-lat 21- -
GNIADYANTONIKAN.2 P.ART.1917-06-10-lat 20- -
HAMERLAKFRANCISZEKSIERŻ.4 P.P. LEG., 8 KOMP.1917-06-09-1893- -
NALBORCZYKMAKSYMILIANKAN.4 P.ART.1917-06-08-lat 19- -
BUJAKROMANKAN.5 P.ART.1917-06-03-lat 21- -
KANTOREKSTANISŁAWSIERŻ.INSPEKCJA WERBUNKOWA SKIERNIEWICE1917-05-22-lat 17- -
WOLIŃSKIWAWRZYNIECLEG.4 P.P. LEG., 6 KOMP.1917-05-15--- -
CARJÓZEFKAN.1 P.ART.1917-04-07-lat 20- -
MIRSKIJULIUSZLEG.KOMPANIA SZTABOWA1917-03-19--- -
ALEKSANDROWICZWŁADYSŁAWLEG.KOMENDA WERBUNKOWA1917-02-??-lat 19- -
SULKIEWICZ HOZMAN MIRZAALEKSANDERSIERŻ.5 P.P.L.P.1916-09-18Sitowicze-- -
SUŁKOWSKILEONKPT., D-CA 3 KOMPANIII LEGION POLSKI PUŁAWSKI1915-09-08Zelwa-- -
KWASZNIN-SAMARINMIKOŁAJPPOR.LEJBGWARDIA LITEWSKIEGO PUŁKU1915-03-08Jednorożeclat 19- -
SZEWCZENKOFIEODOSIJ AKIMOWICZSTARSZYJ UNTEROFICER3 PUŁK STRZELCÓW LEJBGWARDII1915-01-08Warszawa1886-03-01Zujah -
MALUGINJEWŁAMPIJ JEGOROWICZJEFREJTOR100 PIECHOT. OSTROWSK. POŁK1915-01-06Warszawalat 21Zuje gub. Mohylewska -


Powrót do strony głównej