Łąkie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lipnica, pow. bytowski (niem. nazwa Lonken)
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Obelisk
Opis:

Opracowanie:Warcisław Machura
Data danych:
Nazwisk: 32

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DRAUNAD[AM]--1916-12-26--- obelisk
TRZEBIATOWSKIALEKS[ANDER]--1918-07-06--- obelisk
JEŻEWSKIANT[ONI]--1915-09-20--- obelisk
GÜNTERAUG[UST]--1914-08-29--- obelisk
PRĄDZYŃSKIAUG[UST]--1916-08-26--- obelisk
PRĄDZYŃSKIAUG[UST]--1918-04-12--- obelisk
RINGWELSKIAUG[UST]--1914--- obelisk
SENGERBERN[ARD]--1914-10-30--- obelisk
DUPIKFR[ANCISZEK]--1914-12-12--- obelisk
GRUBAFR[ANCISZEK]--1915-07-12--- obelisk
SKIBAFR[ANCISZEK]--1918-04-05--- obelisk
TANDECKIFR[ANCISZEK]--1918-04-27--- obelisk
TRZEBIATOWSKIFR[ANCISZEK]--1914-12-12--- obelisk
TRZEBIATOWSKIHIER[ONIM]--1918-07-15--- obelisk
GÜNTHERHIP[OLIT]--1916-07-02--- obelisk
TRZEBIATOWSKIJAK[UB]--1914-11-22--- obelisk
GÜNTHERJAN--1917-10-12--- obelisk
KLACZYŃSKIJAN--1916-05-24--- obelisk
ŁĄCKIJAN--1918-07-13--- obelisk
PRĄDZYŃSKIJAN--1914-12-04--- obelisk
GLISZCZYŃSKIJÓZ[EF]--1917-03-16--- obelisk
GLISZCZYŃSKIJÓZ[EF]--1918-01-20--- obelisk
MYSZKAJÓZ[EF]--1918-04-10--- obelisk
PRĄDZYŃSKIJÓZ[EF]--1915-01-21--- obelisk
REKOWSKIJÓZ[EF]--1918-04-28--- obelisk
TRZEBIATOWSKIJÓZ[EF]--1915-03-16--- obelisk
TUSZYŃSKIJÓZ[EF]--1915-05-19--- obelisk
GÜNTHERKLEM[ENS]--1918-04-28--- obelisk
ŁĄCKIPIOTR--1917-10-15--- obelisk
TRZEBIATOWSKISZCZEP[AN]--1914-12-19--- obelisk
TRZEBIATOWSKITEOF[IL]--1916-10-16--- obelisk
GLISZCZYŃSKIWOJ[CIECH]--1915-06-04--- obelisk


Powrót do strony głównej