Ruda Maleniecka


Retorna a página principal

Localizaçăo:wieś, gm. Ruda Maleniecka, pow. konecki
veja também: mapa.szukacz.pl
Categoria:Cmentarz wojenny
Descriçăo:

descriçăo sucinta em breve

Autor:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data da lista:
Nomes: 9

Sobrenome
Nome
Patente militar/
Nacionalidade
Unidade militar
Data do falecimento
(aaaa-mm-dd)
Local do falecimento
Data de nascimento
Lugar de nascimento Observaçőes
DIACZENKO?KGREND.TAURYCZER GREND.R... 1914-12-07--- -
GRYGONOSZANDREJGREND.GREND.MOSK.G.R.8 1915-01-02--- -
GRYGORIEWAROSTYN FIODOR------ -
GURLOWO-ANGRIGOR?GREND.GREN...IB GARDE R. 6 1915-03-23--- -
JEGOROWPIOTRKOMDT.D.TELEF.ABT. 1915-01-09--- -
LEWICKIPAWEL?ENADIER ----- -
MASZKOWALEXANDERGEFR-1915-02-10--- -
MOROZOWPETERGREND.TAWRYCZER GR. GR 6 1914-04-05--- -
ROSŁAKOW...KORYGREND.GREND.MOSK... 1914-12-16--- -


Retorna a página principal