Kołaczkowice


Retorna a página principal

Localizaçăo:wieś, gm. Miejska Górka, pow. rawicki
veja também: mapa.szukacz.pl
Categoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Descriçăo:

descriçăo sucinta em breve

Autor:Roman Szynka
Data da lista:2008-09-09
Nomes: 42

Sobrenome
Nome
Patente militar/
Nacionalidade
Unidade militar
Data do falecimento
(aaaa-mm-dd)
Local do falecimento
Data de nascimento
Lugar de nascimento Observaçőes
CIEPLIKW.------ -
DURCZEWSKIW.------ -
JUSTKOWIAKW.------ -
PILARCZYKW.------ -
POLNYW.------ -
SZYMANKIEWICZW.------ -
WOJTERAW.------ -
ADAMEKST.------ -
NOWAKST.------ -
SZYMKOWIAKST.------ -
REJEKS.------ -
PŁÓCIENNIKP.------ -
POŚLEDNIKP.------ -
RADOJEWSKIP.------ -
MALECKIM.------ -
SZYMAŃSKIM.------ -
TATAREKM.------ -
WACHM.------ -
ADAMEKK.------ -
CICHOWLASJ.------ -
DOLATAJ.------ -
JANKOWIAKJ.------ -
JARCZYŃSKIJ.------ -
NOWAKJ.------ -
NOWAKJ.------ -
PŁÓCIENNIKJ.------ -
POLNYJ.------ -
PRZYBYLSKIJ.------ -
RADOJEWSKIJ.------ -
SOBKOWIAKJ.------ -
WAWRZYNOWICZJ.------ -
FAPAWAFR.------ -
KRZYŻOSZCZAKFR.------ -
ŁAGOCKIFR.------ -
NOWAKFR.------ -
PŁÓCIENNIKFR.------ -
REJEKFR.------ -
SZYNKAFR.------ -
TATAREKFR.------ -
WACHFR.------ -
DOLATAA.------ -
PALUSZCZAKA.------ -


Retorna a página principal